Grafika

1 Marca w całym kraju obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia. Żołnierze Wyklęci walczyli w obronie niepodległego Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia oraz urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego.

Grafika

W dniu 27 lutego 2023 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz pożegnał, odchodzącą na emeryturę, Panią Annę Magolan – inspektora w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku, wieloletniego zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Adam Mach i Naczelnik Wydziału Komunikacji Bogdan Zalewski.

Podczas spotkania Starosta, wręczył Pani Annie bukiet kwiatów i symboliczny upominek, dziękując za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.

Grafika

27 lutego 2023 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz pożegnał, odchodzącą na emeryturę, wieloletnią zasłużoną pracownicę Starostwa Powiatowego w Nisku, Panią Annę Bednarz – Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko i Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Geodeta Powiatowy - Andrzej Nowak.

Podczas spotkania Starosta, wręczając bukiet kwiatów i symboliczny upominek, podziękował Pani Annie za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Grafika

Na początku lutego br. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbyło się podsumowanie projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego w okresie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Projekt w całości realizowany był przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Grafika

Dnia 17 lutego br. w Zespole Szkół. im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem odbył się Dzień Młodego Naukowca. W wydarzeniu udział wzięło blisko 60 uczniów ze szkół podstawowych gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Ulanów, Nisko i Nowa Sarzyna.

Realizacja całego działania rozpoczęła się już w styczniu, kiedy to ogłoszony został konkurs plastyczny Młody Naukowiec „Wpływ napojów energetycznych na zdrowie człowieka”. Konkurs miał na celu nie tylko kształtowanie i promowanie wśród młodych ludzi właściwych postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia, ale również uświadomienie negatywnego wpływu spożywania napojów energetycznych. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, a 17 lutego uczniowie rywalizowali w konkursach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizyko-geograficznym oraz informatycznym.