W dniu zaplanowanej wizyty, należy przybyć do budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ulicy 3 Maja 32C i stawić się o wybranej godzinie na wybranym w czasie rezerwacji, stanowiskiem obsługi.  W przypadku niezgłoszenia się klienta do wyznaczonego stanowiska, będzie on wywołany przez pracownika urzędu. Godzina rezerwacji wizyty jest określana orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec niewielkiemu opóźnieniu, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania, skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji i utratą kolejki. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, prosimy o anulowanie jej korzystając z linka zamieszczonego w wiadomości mailowej, otrzymanej po dokonaniu rezerwacji. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom

Klienci, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą umawiać wizyty telefonicznie, kontaktując się z pracownikiem Wydziału pod numerem telefonu (15) 841 60 47 w. 204. W tej sytuacji należy przygotować się do zapisania lub utrwalenia w inny sposób daty i godziny wizyty.