Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” w Rudniku nad Sanem w tym roku obchodziło Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano szereg działań m.in. wyprawę wędrowniczą młodzieżowych członków Stowarzyszenia do Cisnej, wyprawę wędrowniczą dorosłych członków „Skautfort” do Przysłupia, spotkanie ogniskowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Rudniku nad Sanem oraz spotkanie jubileuszowe.

W trakcie spotkania jubileuszowego wręczono dyplomy „Przeglądów Rudnickich” i „Rudnikusów” szefom organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem, sponsorom i zasłużonym członkom Stowarzyszenia, zaprezentowano wystawę zdjęciową z dwudziestu akcji letnich przeprowadzonych przez Skautfort, wysłuchano występów wokalnych Zespołu Harcerskiego „Śpiewające Sowy” oraz Chóru Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem, a także zorganizowano „Akademię Umiejętności – Turniej Wiedzy o Powiecie Nisko, Rudniku nad Sanem, Puszczy Sandomierskiej i Skautforcie. W Turnieju udział wzięły 3 – osobowe delegacje pięciu szkół podstawowych. Turniej odbył się w formie slajdów wyświetlanych na dużym ekranie. Prowadzili go harcerze będący członkami Stowarzyszenia ubrani w togi rektora i profesorów Akademii Umiejętności. Uczestnicy odpowiadali na 24 pytania – zgodnie z regulaminem po 6 pytań z poszczególnych tematów zawartych w nazwie Turnieju. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański oraz dyplomy. Wręczone zostały również monety pamiątkowe od Stowarzyszenia Pasjonatów Historii oraz bańki z napisem „20 lat Skautfortu”.

Podczas spotkania jubileuszowego Powiat Niżański reprezentował Wicestarosta Niżański Adam Mach.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” w Rudniku nad Sanem