21 listopada 2023 r. na sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbyła się „I Niżańska Gala Krwiodawstwa". Wydarzenie to było okazją do wyrażenia wdzięczności dla tych, którzy dzielą się swoją krwią oraz uhonorowania tych, którzy pracują na rzecz szerzenia idei krwiodawstwa.

Inicjatorami uroczystości byli: Fundacja Promocji i Kreatywności PiK, Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przy Jednostce Wojskowej w Nisku oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. To właśnie dzięki ich determinacji i zaangażowaniu możliwe stało się zorganizowanie tej wyjątkowej uroczystości. Gala poprowadzona została przez st. kaprala Dariusza Ligęzę – Koordynatora Oddziału Klubu HDK LEGION przy Jednostce Wojskowej w Nisku oraz Krzysztofa Rzeszutko – Prezesa Fundacji Promocji i Kreatywności PiK.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Powiat Niżański reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, który przekazał organizatorom Gali w imieniu Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i władz samorządowych Powiatu serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim Dawcom Krwi oraz osobom, organizacjom i instytucjom, które są zaangażowane w propagowanie i wspieranie szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.

Punktem kulminacyjnym Gali było wręczenie zasłużonym dawcom krwi podziękowań oraz pamiątkowych dyplomów i medali ufundowanych przez Powiat Niżański. Wśród wyróżnionych honorowych krwiodawców znaleźli się Tomasz Podpora – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego i Anna Orzoł – Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat udzielania pierwszej pomocy oraz zaznajomić się z tematyką dotyczącą korzystania z automatu do defibrylacji zewnętrznej (AED), którego wykorzystanie może okazać się kluczowe w sytuacjach ratowania życia.

Galę uświetnił koncert pianistki Anny Łakomy.

Organizatorzy wydarzenia zapraszają do dołączenia do grona dawców krwi i dalszego wspólnego szerzenia idei krwiodawstwa.

Zdjęcia: Fundacja Promocji i Kreatywności PiK