zdjęcie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Zawsze początek nowego roku kalendarzowego jest czasem planowania nowych działań i nowych zadań do realizacji w rozpoczynającym się nowym roku budżetowym. Jest to również czas podsumowań tego, co udało się nam zrealizować w minionym roku.

Rok 2022 przeszedł do historii, warto więc podsumować to, co wydarzyło się w tym czasie w Powiecie Niżańskim.

Miniony rok zdominowała agresja Rosji na Ukrainę i pełna spontaniczności pomoc, jaką mieszkańcy naszego Powiatu organizowali dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.  Zarząd Powiatu, Radni, a głównie Mieszkańcy, aktywnie włączyli się w pomoc Ukraińcom, w tym zarówno przybyłym do naszych gmin uchodźcom, jak i tym, którzy za naszą wschodnią granicą walczą o wolność dla swoich rodzin. W roku 2022 we wszystkich gminach naszego Powiatu dla uchodźców wojennych z Ukrainy nadano blisko 900 numerów PESEL, Numery te uprawniają ich do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń. Wielu uchodźców do chwili obecnej pozostało na terenie Powiatu Niżańskiego. Wielu z nich podjęło pracę a dzieci ukraińskie rozpoczęły naukę w naszych szkołach.

Pomimo istniejącej trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju, miniony rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który dobrze zapisał się w historii Powiatu Niżańskiego. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. Łącznie wydatkowaliśmy na ten cel kwotę ponad 23,7 mln zł, w tym realizując inwestycje drogowe na kwotę blisko 16 mln zł. Niektóre z zadań są kontynuowane w roku 2023, jak np. przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R Krzeszów – Harasiuki. W wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiliśmy infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym m.in. powstało 13 przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństw ruchu pieszych. Zmianie na lepsze uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 2,3 mln zł.

Mijający rok to również czas wielu inicjatyw, w którym nie tylko kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej zadania, ale rozpoczynaliśmy nowe inwestycje i projekty, ważne dla naszego Powiatu i jego Mieszkańców. Cieszy nas to, co udało nam się zrealizować. Realizując zadania rozpoczęte w 2022 roku i mając na uwadze zgłaszane wnioski przez radnych, samorządowców i mieszkańców, w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2023 rok zaplanowaliśmy wydatki majątkowe na rekordowym poziomie ponad 63 mln zł. Tą listę zadań zaplanowanych do realizacji nadal będziemy uzupełniać, jeśli pojawiają się jakiekolwiek możliwości ich finansowania.

W roku 2022, wzorem lat ubiegłych, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, wsparliśmy go kwotą ponad 8,8 mln zł. Kwota ta obejmowała m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, rozbudowę i przebudowę Szpitala oraz pokrycie straty z 2021 rok w kwocie 4 mln zł.

Żeby te wszystkie zadania zostały zrealizowane, z dużym zaangażowaniem pracował Zarząd i Rada Powiatu Niżańskiego. W ubiegłym roku, odbyło się 41 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 211 uchwał. Starosta Niżański wydał 57 Zarządzeń. Rada Powiatu Niżańskiego na 13 Sesjach podjęła 95 uchwał.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, bardzo dobrze układała się współpraca Powiatu Niżańskiego z samorządami Gmin, o czym świadczy szereg wspólnie podjętych działań inwestycyjnych, za co składam szczególne podziękowania wszystkim Wójtom, Burmistrzom i samorządom z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podsumowując, z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działania podejmowane w 2022 roku przez władze Powiatu Niżańskiego, znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia całej naszej niżańskiej społeczności oraz dokładamy wszelkich starań, aby spełniały przedstawiane przez Mieszkańców oczekiwania.

Rok, który się zakończył, to nie tylko czas podsumowań. To również odpowiedni czas, aby złożyć podziękowania i życzenia. Jak zawsze, tak i teraz, dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży, Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za codzienną, często trudną, ale jakże ważną i owocną pracę. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych. Bez Waszej pracy, zaangażowania i oddania, nie udałoby się zrealizować zaplanowanych przedsięwzięć.

Dzisiaj mamy już nowy 2023 rok. Mam nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w kraju, której skutki odczuwają zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i podmioty gospodarcze oraz instytucje, uda nam się pomyślnie zrealizować zaplanowane zadania, a zaplanowaliśmy tych zadań wiele, na ponad 63 mln zł. Dzięki nim nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju.

W roku 2022, podobnie jak i w roku 2021, nie wydajemy Biuletynu Samorządowego Powiatu Niżańskiego – wybraliśmy taką formę podsumowania naszych działań, bardziej ekonomiczną i dostępną, w postaci serii tematycznych artykułów. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wydarzeń minionych 12 miesięcy, zawierające ważne informacje podsumowujące, w tym również statystyczne, które pokazują, jak realizowaliśmy wyznaczone nam zadania.

W publikowanych kolejno artykułach omówimy realizację zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego. Zapraszam Państwa do ich lektury.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz