„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
          Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 

Operacja pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”

mająca na celu zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 55 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 31 815,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.