loga projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1075R DW 863 – Koziarnia – Tarnogóra” mająca na celu „Poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1075R na odcinku 3,8 km i lepsze skomunikowanie z DW 863 mieszkańców wsi Koziarnia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 5 522 257,30 zł, w tym ze środków EFRROW 3 443 138,00 zł.