loga projekt

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. „Niżański Szlak Kajakowy” mająca na celu „Utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej nad rzeką Tanew w Sierakowie i Dąbrowicy poprzez zagospodarowanie terenu wzdłuż „Niżańskiego szlaku kajakowego” dla zaspokojenia potrzeb społecznych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 184 500,00 zł, w tym ze środków EFRROW 92 899,00 zł

Operacja realizowana w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.