Powiat Niżański informuje, że rozpoczynamy nabór kadry pedagogicznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” w roku szkolnym 2022 / 2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

- Kurs nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące działań w poszczególnych szkołach znajdują się w regulaminach rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy