Powiat Niżański informuje, że rozpoczynamy dodatkowy nabór uczniów i uczennic, którzy rozpoczęli naukę w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

w roku szkolnym 2022 / 2023 do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

- Doradztwo edukacyjno – zawodowe,

- Kursy zawodowe dla uczniów,

- Wizyty w zakładach pracy,

- Staże.

Szczegółowe informacje dotyczące działań znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy