Nazwa funduszu/programu/dotacji:

 

Fundusz Promocji Kultury / Program Infrastruktura Kultury

 

Nazwa zadania:

 

Doposażenie Powiatu Niżańskiego w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej

 

Wartość dofinansowania:

 

95 000,00 zł

 

Wartość środków własnych Powiatu:

62 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania:

 

157 000,00 zł

 

Opis zadania:

 

Przedmiotem zadania jest doposażenie w niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej Powiatu Niżańskiego sprzęt w zaadaptowanej auli, w obiekcie, w którym w przyszłości utworzona będzie powiatowa jednostka kultury – Powiatowe Centrum Aktywności Kulturalnej.

Wyposażenie obejmuje m.in.: zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, sprzętu wystawienniczego, instrumentów muzycznych.

Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt do organizacji wydarzeń plenerowych.

Data zawarcia umowy: 24 sierpnia 2023 r.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  logo