budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus”

Nazwa zadania:

Rehabilitacja 25 plus

Wartość dofinansowania:

825 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

825 000,00 zł

Opis zadania:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem w terminie od dnia 11 września 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r. realizował będzie pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”. Program skierowany jest do 25 osób, które spełniają warunki realizacji Programu, zarówno do tych, które już uczestniczyły w Programie w ramach poprzedniej edycji, jak i osób nowych, które chcą w nim uczestniczyć. Na każdego Uczestnika przypada nie mniej niż 140 godzin wsparcia miesięcznie. Zajęcia, w wymiarze 35 godzin tygodniowo, realizowane będą od poniedziałku do piątku, w czterech grupach, a prowadzą je pracownicy zatrudnieni przez SOSW w Rudniku nad Sanem.

Data podpisania umowy:

13.09.2023 r.

logo PFRONlogo powiat