DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa funduszu/programu/dotacji:

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

 

Nazwa zadania:

 

Aktywna tablica

 

Wartość dofinansowania:

 

56 000,00 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania:

 

70 000,00 zł

 

Opis zadania:

 

Powiat Niżański realizował będzie projekt w terminie od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w części finansowej i do dnia 31 sierpnia 2024 w części merytorycznej.  

Środki przekazane w ramach dotacji celowej Powiat Niżański przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dla szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące ZS w Rudniku nad Sanem,
  • Technikum im. Stanisława Beresia w RCEZ w Nisku,
  • Liceum Ogólnokształcące w ZS w Jeżowem,
  • Technikum w ZS w Rudniku nad Sanem.