UCHWAŁA Nr 843 / 2023

 

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 27 marca 2023 r.
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „ 

 

Treść do pobrania

Uchwała nr 843/2023 (pdf)