Od 30 marca 2023 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem będzie realizować powierzone przez Powiat Niżański w ramach otwartego konkursu ofert zadanie pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Stosowne umowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku podpisali: z ramienia Powiatu Niżańskiego – Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Wicestarostą Adamem Machem, z ramienia Stowarzyszenia – Prezes Zarządu Beata Drzymała oraz Skarbnik Zarządu Marta Mierzwa.  

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 2010 roku, a już po raz trzeci realizuje dla Powiatu Niżańskiego zadania z zakresu opieki wytchnieniowej. Powiat Niżański widzi konieczność wsparcia osób, które sprawują stałą opiekę nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności i bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji, dlatego kiedy tylko pojawia się taka możliwość, Powiat Niżański aplikuje o środki, dzięki którym można odciążyć opiekunów – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.  

Powiat Niżański wsparciem w formie opieki wytchnieniowej obejmie 28 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 3.170 godzin. Zajęcia realizowane będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, jak również w domu rodzinnym osób uczestniczących w tych zajęciach.

Prowadzenie zajęć opiekuńczych polega na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym opieki poprzez zagospodarowanie w sposób ciekawy i atrakcyjny czasu wolnego. Dzięki temu możliwe będzie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie nieodpłatnie. 

Zadanie finansowane jest z programu pn. Opieka wytchnieniowa edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowity koszt zadania wynosi 129 336 zł.

Warto podkreślić, że w 2023 roku środki z programu pozyskały również: Gmina i Miasto Ulanów oraz Gmina Harasiuki.