W dniu 5 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL” Andrzej Delekta z Sójkowej.

Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Firmy Andrzej Delekta Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL” umowę podpisał właściciel Andrzej Delekta.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wybudowanego chodnika w miejscowości Krzywdy. Na realizację zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy” Powiat Niżański przeznaczył kwotę w wysokości 464 426,48 zł, z czego otrzymał pomoc finansową z Gminy Jeżowe w wysokość 50 % wartości zadania, tj. 232 213,24 zł.

Dnia 5 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa na realizację przez Powiat Niżański zadania pn. „Roboty budowlane i instalacyjne – przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka” z Wykonawcą inwestycji – firmą MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat z Nowego Kamienia. Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Wykonawcy umowę podpisali Marek Ziemniak i Mirosław Sabat.

grafika

Starosta Niżański Robert Bednarz zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański do udziału w programie „Powiat Niżański dla Młodych”.

W dniu 3 kwietnia br., podczas konferencji zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila, nastąpiło oficjalne otwarcie i oddanie do użytku nowego pawilonu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.