Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego.  26 kwietnia br. dwie niżańskie szkoły ponadpodstawowe dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański otworzyły swoje drzwi dla swoich potencjalnych nowych uczniów.

Tego dnia Liceum Ogólnokształcące w Nisku oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej gościły ósmoklasistów, którzy bardzo licznie przybyli wraz z nauczycielami na dni otwarte. Była to doskonała okazja do zwiedzania obiektów szkolnych, pozyskania informacji o kierunkach kształcenia, osiągnięciach uczniów i absolwentów, pozalekcyjnych formach aktywności szkół, projektach i konkursach realizowanych w danych placówkach edukacyjnych jak również o możliwościach, jakie daje ukończenie wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Ważnym elementem tego wydarzenia było spotkanie z nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami, którzy oprowadzali swoich młodszych kolegów po szkole, opowiadali o życiu szkoły i odpowiadali na zadawane pytania.

Dni otwarte były dla młodzieży doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zainspirowania młodych ludzi do świadomego wyboru swojej edukacji i zawodowej przyszłości. Organizatorzy wydarzenia podkreślali znaczenie dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, dyrektorom naszych szkół za zaangażowanie i przygotowanie dni otwartych.

Drodzy uczniowie klas ósmych, mamy nadzieję, że dni otwarte szkół ponadpodstawowych ułatwiły Wam podjęcie decyzji o wyborze szkoły, w której spędzicie kolejne lata edukacji po zakończeniu szkoły podstawowej.

Jeśli nadal macie wątpliwości co do wyboru kierunku dalszej edukacji w szkołach ponadpodstawowych, już dziś zapraszamy serdecznie na kolejne dni otwarte niżańskich szkół ponadpodstawowych, które tym razem odbędą się w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w dniu 17 i 18 maja w godz. 8:00 - 14:00 oraz w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w dniu 28 maja 2024 r. w godz. 9:00 - 12:00.