24 kwietnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko podpisano umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Zarzecze Podborek”. Umowę podpisali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk i Skarbnik Dorota Urban.

Planowane prace remontowe w ramach dotacji wykonane zostaną w porozumieniu z konserwatorem zabytków i będą to m.in.: oczyszczenie płyty betonowej pomnika cmentarnego, obłożenie płytami granitowymi z obrzeżem, oczyszczenie głazu narzutowego pomnika i przymocowanie tablicy inskrypcyjnej, zamontowanie tablicy informacyjnej wolnostojącej wraz z podświetleniem oraz plantowanie i wyrównanie terenu zabytkowego cmentarza.

Koszt realizacji zadania wynosi: 59 900 zł, z czego kwota 57 959,24 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- To szczególny czas dla mieszkańców Zarzecza Podborka i okolic pokazujący, że pamięć i szacunek dla historii są wartościami, które łączą nas wszystkich. Dzięki tej dotacji nie tylko zachowamy ważny element naszego dziedzictwa kulturowego, ale także przyczynimy się do edukacji i budowania tożsamości lokalnej społeczności – podkreślił Starosta Niżański – Robert Bednarz.

Zdjęcia: Urząd Gminy i Miasta Nisko