Z dumą informujemy, że Starosta Niżański Robert Bednarz, znalazł się w czołowej „10” Starostów nominowanych do tytułu „Samorządowiec Kadencji”, prestiżowego konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, PTWP Online Sp. z o.o. oraz PortalSamorzadowy.pl.

Głównym celem tego Konkursu jest wybór i nagrodzenie liderów, samorządowców wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, którzy dzięki mądrym i odważnym decyzjom, sprawnemu zarządzaniu przyczyniają się do rozwoju swoich gmin, powiatów i województw.

Kapituła konkursu „Samorządowiec Kadencji” nominowała do wyróżnienia 10 spośród 314 starostów w całej Polsce, spośród których wskaże trzech starostów, którzy otrzymają wyróżnienie za mijającą - najdłuższą - samorządową kadencję.

W nominacjach podkreślono ich zaangażowanie w rozwój swoich małych ojczyzn. To szczególne wyróżnienie jest wyrazem uznania, innowacyjnego podejścia do zarządzania a także determinacji Starosty Niżańskiego, aby uczynić Powiat Niżański lepszym miejscem do życia dla lokalnej społeczności.

W trakcie trwania kadencji Starosta Niżański przyczynił się między innymi do skutecznego pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwój inwestycji w Powiecie. Kierował realizacją wielu projektów związanych z aktywizacją przedsiębiorstw, wspieraniem rynku pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a także wyrównywaniem szans edukacyjnych.

Więcej informacji:

Starości nominowani w konkursie "Samorządowiec Kadencji". Trzech odejdzie z nagrodą (portalsamorzadowy.pl)

i

Samorządowiec kadencji - konkurs Portalsamorządowy.pl (portalsamorzadowy.pl)

Zdjęcie: www.portalsamorzadowy.pl