Pod koniec lutego br. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, pożegnali odchodzące na emeryturę: Panią Annę Stępień – Głównego Specjalistę do spraw obywatelskich i obronnych, pełniącą również funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz Panią Marię Koczwara, pracownika obsługi Starostwa Powiatowego w Nisku. Ich wieloletni staż pracy na rzecz Starostwa został doceniony przez władze Powiatu Niżańskiego, co zaznaczył podczas pożegnania w swoich słowach skierowanych do Pań Starosta Robert Bednarz. W spotkaniu uczestniczyli również Skarbnik Powiatu Maria Bednarz i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko oraz Naczelnik Wydziału Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Tryka.

Podczas spotkania Starosta, wręczając bukiety kwiatów, podziękował Paniom za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Pani Anna Stępień ze Starostwem Powiatowym w Nisku, pracą zawodową, związana jest od lutego 2001 r. W zakresie obowiązków należących do Pani Ani były m.in. sprawy ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, spraw obywatelskich i rzeczy znalezionych. Z bardzo dużym zaangażowaniem, przed długie lata wypełniała stawiane przed nią zadania rzetelnie, profesjonalnie i kompetentnie.

W uznaniu swojej pracy i zaangażowania w nią, 15 lutego 2012 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 7 listopada 2012 roku została również odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP.

W czasie swojej pracy dała się poznać, jako dobry współpracownik, fachowiec, urzędnik o bardzo wysokiej kulturze osobistej, zawsze służący każdemu radą
i pomocą, z zapałem i entuzjazmem wykorzystujący posiadaną wiedzę z zakresu obronności i nie tylko.

Pani Maria Koczwara z pracą na rzecz Starostwa Powiatowego w Nisku związana była od października 2002 roku. Jej praca, choć często niewidoczna, miała duże znaczenie dla funkcjonowania Starostwa. Dbałość o porządek i utrzymanie pomieszczeń biurowych w nienagannej kondycji sprawiały, że mogliśmy pracować w bardzo dobrych warunkach. 30 maja 2014 roku została odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Łącznie Pani Maria przepracowała w Starostwie ponad 21 lat. Jej pozytywne nastawienie, życzliwość i gotowość do pracy zawsze poprawiały atmosferę w zespole.

Dziękujemy obu Paniom za lata współpracy i życzymy teraz wielu radosnych chwil, spokoju, dużo zdrowia, wszelkiego dobra i zasłużonego odpoczynku na emeryturze. Mamy nadzieję, że ten nowy rozdział w ich życiu będzie równie satysfakcjonujący i pełen pozytywnych doświadczeń, jak lata spędzone z nami. Dziękujemy za wszystko!