zdjecie

Jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, jest włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

W tym celu podjęto już pierwsze działania. Dnia 23 lutego 2024 r., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyło się seminarium pt. „Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności”, które zostało przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych: Anetę Czarniecką, Annę Zuszek i Marcina Dziółko.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele partnerów biorących udział w tworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku, tj. Stowarzyszenia Polskich Energetyków oraz PGE Dystrybucja S.A., przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego, tj. Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz przedstawiciele lidera projektu – pracownicy Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

W czasie seminarium przedstawiono poszczególne elementy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Omówione zostały poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), jako układu odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. Rozmawiano o Sektorowych Ramach Kwalifikacji, walidacji, jako nowej ścieżki nabywania kwalifikacji oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Eksperci z IBE przedstawili również informacje na temat form wsparcia dla Branżowych Centrów Umiejętności oraz omówili tematykę opisu kwalifikacji sektorowej i formularz wniosku o włączenie kwalifikacji sektorowej do ZSK.

Seminarium było wstępem do kolejnych działań mających na celu wypracowanie opisu kwalifikacji z dziedziny energetyki.