Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi,

Z okazji Dnia Sołtysa

pragnę złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom

najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za Waszą nieocenioną pracę, zaangażowanie

i poświęcenie dla dobra lokalnych społeczności, które są fundamentem Gmin i Powiatu Niżańskiego. 

Jesteście symbolem siły, determinacji i ducha społeczności lokalnych,

a Wasza praca przyczynia się do rozwoju Gmin i naszego Powiatu na co dzień.

Życzę Wam nieustającej energii, satysfakcji z podejmowanych działań

oraz uznania i wsparcia ze strony Mieszkańców, których reprezentujecie.

Dziękując Wam za Waszą służbę i poświęcenie życzę,

aby każdy dzień przynosił Wam radość i spełnienie.

Starosta Niżański

  Robert Bednarz

Nisko, dnia 11 marca 2024 r.