zdjęcie

Koniec listopada oraz początek grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku był czasem wycieczek, realizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”. Grupa uczniów, pośród której większość stanowiły osoby szczególnie angażujące się w pracę szkolnego wolontariatu, pod opieką wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl oraz katechetki Moniki Krawiec, uczestniczyła w dwóch wyjazdach.

Podczas pierwszego wyjazdu, uczniowie wzięli udział w konferencji pt. „O dobrej i złej duchowości”, poprowadzonej przez o. Rufina Kyca – leżajskiego bernardyna.  W trakcie spotkania uczniowie poznali historię objawień Matki Bożej i Świętego Józefa w Leżajsku, okoliczności powstania leżajskiej bazyliki oraz kompleksu klasztornego. Spotkanie dopełniły warsztaty z psychologiem dotyczące rozpoznawania i komunikowania swoich potrzeb. Spotkanie oraz warsztaty zostały przeprowadzone w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Program drugiego wyjazdu, czas wypełniło zwiedzanie Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Uczniowie zgłębili wiedzę o życiu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejnym punktem, wycieczki było zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – działającą od 1845 roku kopalnię ropy naftowej w Bóbrce. Ostatnią atrakcją wyjazdu był pobyt w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. W tej nowoczesnej placówce, prezentującej historię szklanej twórczości, uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, wystawy czasowe szklanych rzeźb, a także ekspozycje szkła artystycznego i użytkowego. Realizacja wszystkich zadań w ramach programu „Poznaj Polskę” była okazją nie tylko do odwiedzenia ciekawych miejsc oraz poznania historii zabytkowych miejsc, ważnych twórców naszej kultury, nauki oraz sztuki, ale i samego siebie. Dla maturzystów, którzy stanowili większość uczestników wycieczek, ten ostatni dla nich wspólny wyjazd miał szczególne znaczenie – był dodatkowo swoistą nagrodą za ofiarną i bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Zdjęcia: LO w Nisku