Niebieska Linia
Pogotowie dla Ofiar przemocy w rodzinie

801-120-002

 

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

116-111

Czynny: codziennie 12.00 – 20.00

 

Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski

800-120-226

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800-12-12-12