Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (ul. Sandomierska 1).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego.
 4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Niżańskiego.
 5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego uprawnionego do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku oraz określenia zasad zwrotu wydatków członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyboru przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Niżańskiego.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko