Jest to szansa dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa podkarpackiego na realizację oddolnych inicjatyw lokalnych. Nabór wniosków od 15 do 31 maja 2024 r.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju to nie tylko dotacje w kwocie 7500 zł, ale również konkursy animacyjne: Program Rozwoju Osobistego lub Organizacji (2000 zł); Opowiedz - moja przestrzeń działania (2000 zł) i konkurs „Wygraj w tysiąca” - nagrody dla wolontariuszy (500 zł).

Fundacja SMK oferuje także wsparcie informacyjne, animacyjne, doradcze i edukacyjne.

W ramach I edycji konkursu pula środków na dotacje wynosi 150 000 zł. Planuje się przyznanie min. 20 dotacji rozwojowych dla grup nieformalnych i młodych organizacji.

Zapraszamy po więcej informacji na spotkania informacyjne on-line lub stacjonarnie.

Szczegółowe daty i miejsca spotkań dostępne na stronie www.fundacjasmk.pl

Podkarpacki Fundusz Rozwoju realizowany jest przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, nadzorowanego przez @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO) - Priorytet 1 - Mikro-Inicjatywy.

Źródło: Fundacja Fundusz Lokalny SMK