zdjecie

W dniu 10 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku odbyła się

III edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla młodzieży VIII klas szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadpodstawowych.

W konkursie udział wzięło 39 uczniów ze szkół z terenu powiatu niżańskiego.

zdjecie

6 kwietnia br. w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce, odbył się finał XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.   Wzięło w nim udział 35 uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju, wyłonionych spośród 17 okręgów (Opole, Poznań, Kielce, Chorzów, Warszawa, Ciechanów, Białystok, Szczecin, Lublin, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Kraków, Skierniewice i Przemyśl). Celem Olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli m. in. Marszałek Sejmu RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Sądownictwa.

Datą 12 kwietnia 2024 r rozpoczęto tegoroczne obchody 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Uroczystości rocznicowe zainaugurowane zostały akademią zorganizowaną w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, którą poprowadziły uczennice niżańskiego liceum.

8 kwietnia br., w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, odbyła się debata oksfordzka na temat: „Rozwój technologii jest szkodliwy dla społeczeństwa”.

Debata oksfrodzka jest rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej, w drodze losowania, stanowisko i argumentują je za lub przeciw postawionej tezie z szacunkiem do oponenta.

Debata prowadzona była pod przewodnictwem marszałka (pełni on w debacie funkcję gospodarza), którym był dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli mgr Mariusz Potasz oraz przy obecności pięcioosobowego jury. Marszałek z pomocą sekretarza skutecznie kierował jej przebiegiem, zapewniając przestrzeganie regulaminu oraz równą szansę na wyrażenie poglądów wszystkim uczestnikom.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny, reprezentujące stanowiska „Propozycji” i ”Opozycji” w sprawie tematu debaty. Po stronie propozycji stanęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Sikorskiego ze Stalowej Woli. W roli opozycji wystąpili uczniowie niżańskich szkół ponadpodstawowych: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Mówcami byli Adam Pelic, Karol Kołodziej, Weronika Kowal, Julia Puk a rezerwowymi Anna Wójtowicz, Wiktor Dul, Krzysztof Weber i Dominik Kosz. Po drugiej stronie stanęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

W dniu 4 kwietnia 2024 r. odbyła się ostatnia z cyklu sześciu konferencji warsztatowych w zakresie: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM. Konferencja podsumowująca poświęcona była tematowi: „Siła Partnerstwa w Powiecie Niżańskim: Gala projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów i aktywnych mieszkańców w Powiecie Niżańskim do partnerskiej realizacji w latach 2024 – 2029”.