Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku kolejny już rok włącza się aktywnie w ogólnopolską akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia 2024 r. przypadała 81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

W ramach akcji, klasy 2C i 4D udały się do Biblioteki Pedagogicznej w Nisku na wykład pracownika IPN Zenona Fajgera na temat zagłady oraz pomocy, jakiej udzielali Żydom w czasie wojny Polacy. Ponadto Dyrektor Biblioteki Anna Banach przygotowała wykaz literatury dotyczącej holokaustu oraz wystawę książek.

Uczniowie klas w ramach historii i języka polskiego oglądnęli film „Zdążyć przed Panem Bogiem” i wzięli udział w dyskusji na temat powstania oraz godnego umierania.

Finałem działań było otwarcie wystawy „Rodzina Ulmów. Samarytanie z Markowej” przygotowanej przez Panie: Halinę Wiącek oraz Annę Brak.  Dyrektor szkoły Wacław Piędel otwierając wystawę zwrócił uwagę młodych ludzi, że w czasie wojny wiele było rodzin polskich, które z narażeniem życia pomagali Żydom. Przypomniał, także uczniom, jak trudne i straszne były czasy wojny i poprosił ich, aby doceniali to, że teraz mamy pokój i żyjemy w dobrych, spokojnych warunkach.  

Informacje i zdjęcia: RCEZ Nisko

informator

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem dotyczącym niżańskich szkół ponadpodstawowych oraz zasadami rekrutacji. Informator będzie wsparciem podczas wyboru szkoły średniej.

Jednocześnie, zachęcając młodzież do podjęcia dalszej nauki w niżańskich szkołach, życzymy powodzenia na dobrze wybranej ścieżce edukacyjnej, która doprowadzi do pomyślnej przyszłości.

INFORMATOR

 

Na dobre wszedł już do tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, pn. „Języki integrują”. W dniu 12 kwietnia 2024 r. obyła się już dwunasta jego odsłona. Organizatorów wydarzenia cieszy szczególnie to, że od pierwszej edycji poprzez kolejne dwanaście, konkurs cieszy się ogromną popularnością.

zdjęcie

W dniach 4 - 6 kwietnia 2024 r., w Radomiu, odbył się finał ogólnopolski XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. To jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP.

zdjecie

Jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, jest włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.