zdjecie

Jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, jest włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

grafika

Informujemy, że w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W dniu 28 lutego 2024 r. w Ulanowie odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”, której wykonawcą była firma ZRB KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego. Na realizację zadania, którego wartość wyniosła 2 473 753,91 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 1 508 168,10 zł, pozostała kwota 965 585,81 zł to wkład własny Powiatu.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, w dniu 23 lutego br., po raz kolejny odbył się etap okręgowy ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

W etapie okręgowym olimpiady wzięło udział 35 uczniów z województwa podkarpackiego. Okręg Podkarpacki reprezentowało 10 szkół, natomiast Podkarpacki – Północ 3 szkoły. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowało 4 uczniów: Jakub Pelic, Bartosz Zięba, Sebastian Kolański oraz Konrad Klecha, którzy z powodzeniem startują w różnego rodzaju zmaganiach związanych z wynalazczością i innowacyjnością.

Przypadający na dzień 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, został ustanowiony w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia. Żołnierze Wyklęci, walcząc o prawo do samostanowienia oraz urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, walczyli w obronie niepodległego Państwa Polskiego.