Grafika

Na początku lutego br. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbyło się podsumowanie projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego w okresie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Projekt w całości realizowany był przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Grafika

Dnia 17 lutego br. w Zespole Szkół. im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem odbył się Dzień Młodego Naukowca. W wydarzeniu udział wzięło blisko 60 uczniów ze szkół podstawowych gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Ulanów, Nisko i Nowa Sarzyna.

Realizacja całego działania rozpoczęła się już w styczniu, kiedy to ogłoszony został konkurs plastyczny Młody Naukowiec „Wpływ napojów energetycznych na zdrowie człowieka”. Konkurs miał na celu nie tylko kształtowanie i promowanie wśród młodych ludzi właściwych postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia, ale również uświadomienie negatywnego wpływu spożywania napojów energetycznych. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, a 17 lutego uczniowie rywalizowali w konkursach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizyko-geograficznym oraz informatycznym.

Każdego roku władze samorządowe Powiatu Niżańskiego powierzają nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwom Rudnik, Kolbuszowa i Janów Lubelski. W związku z tym, w dniu 20 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, zostały podpisane porozumienia z ww. Nadleśnictwami, wg których Starosta Niżański Robert Bednarz powierzył Nadleśniczym tych Nadleśnictw prowadzenie w roku 2023 zadań i kompetencji Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W spotkaniu, które było również okazją do omówienia spraw bieżących, uczestniczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Krzysztof Zalewski oraz Główny specjalista w Wydziale OLR Tomasz Czekierda.

Powiat Niżański, po raz szósty z rzędu, zajmując 5 miejsce, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu, to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku.

W czwartek 16 lutego br. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena w Jasionce miała miejsce oficjalna konferencja inaugurująca nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, podczas której nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej program warty ponad 2,2 mld euro.

Udział w uroczystej inauguracji wzięli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Cinzia Masina - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej - Magdalena Horodyska i Eliza Przetak, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin z powiatu niżańskiego.