Z dumą informujemy, że Starosta Niżański Robert Bednarz, znalazł się w czołowej „10” Starostów nominowanych do tytułu „Samorządowiec Kadencji”, prestiżowego konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, PTWP Online Sp. z o.o. oraz PortalSamorzadowy.pl.

Głównym celem tego Konkursu jest wybór i nagrodzenie liderów, samorządowców wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, którzy dzięki mądrym i odważnym decyzjom, sprawnemu zarządzaniu przyczyniają się do rozwoju swoich gmin, powiatów i województw.

Pod koniec lutego br. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, pożegnali odchodzące na emeryturę: Panią Annę Stępień – Głównego Specjalistę do spraw obywatelskich i obronnych, pełniącą również funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych oraz Panią Marię Koczwara, pracownika obsługi Starostwa Powiatowego w Nisku. Ich wieloletni staż pracy na rzecz Starostwa został doceniony przez władze Powiatu Niżańskiego, co zaznaczył podczas pożegnania w swoich słowach skierowanych do Pań Starosta Robert Bednarz. W spotkaniu uczestniczyli również Skarbnik Powiatu Maria Bednarz i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko oraz Naczelnik Wydziału Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Tomasz Tryka.

Tegoroczny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” został zorganizowany już po raz 12-ty. To ogólnopolska inicjatywa mająca na celu popularyzację wiedzy oraz oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, którzy działając w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonym przysięgom żołnierskim.

W piątek 8 marca 2024 roku została podpisana umowa oraz przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu”.