Dnia 11 marca 2024 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniami: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2023 roku; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023; ze stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2023 rok.

grafika

6 marca 2024 r. Powiat Niżański podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Niżański otrzymał w 2024 roku środki na realizację usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, w wysokości 116 503 zł, na koszty związane z obsługą Programu 2 330,06 zł – łącznie 118 833,06 zł.

zdjecie

W dniach 13-14 marca 2024 roku, w Karpaczu, odbyło się XXX Zgromadzeni Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie przez Powiat Niżański 6. miejsca w skali całego kraju, w Rankingu ZPP za 2023 rok, w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

zdjecie

7 marca br. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

zdjecie

Włączenie minimum jednej kwalifikacji sektorowej z dziedziny energetyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest jednym z zadań Branżowego Centrum Umiejętności, które powstaje na terenie Powiatu Niżańskiego w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”.