zdjęcie

W czwartek 21 marca 2024 roku uroczyście podpisano umowę oraz przekazano plac budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem, ul. Rzeszowska wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik nad Sanem – Groble”.

zdjecie

Powstające w Nisku Branżowe Centrum Umiejętności będzie prowadziło cztery główne rodzaje działań: edukacyjno-szkoleniowe, integrująco-wspierające, innowacyjno-rozwojowe oraz doradczo-promocyjne.

zdjecie

Praca ucznia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, z klasy 4C – Karola Sawickiego: „Dual Monoblock Stereo Power Amplifier MC – 1” wykonana pod kierunkiem opiekunów merytorycznych: dyrektora RCEZ w Nisku – mgr Wacława Piędla oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych - mgr inż. Mariana Chrapko, zdobyła srebrny medal podczas Dnia Wynalazców w Tajlandii.