21 czerwca br. w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego zakończył się rok szkolny 2023/2024, a wraz z nim rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje.

W uroczystych akademiach kończących ten intensywny okres nauki, uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Adam Mach, którzy skierowali wiele ciepłych słów do wszystkich zaangażowanych w proces edukacji.

Stowarzyszenie Harcerskie Skautfort z Rudnika nad Sanem zakończyło swój roczny projekt „Aktywność 23/24", podczas tegorocznych obchodów święta „Wiklina 2024". Finałowe wydarzenie miało miejsce na Stadionie MOSiR w Rudniku, gromadząc uczestników, ich rodziny, władze samorządowe oraz mieszkańców miasta.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Nisku od dnia 28 czerwca 2024 roku wznowiło funkcjonowanie w siedzibie Starostwa przy Placu Wolności 2, 37-400 Nisko.

Przy Placu Wolności 2 swoje zadania realizował będzie: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik, Pełnomocnik ds. Kontroli, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Audytor Wewnętrzny, Biuro Radców Prawnych, Biuro Rady, Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Finansowy oraz Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu.

Numery telefonów i czas pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Starosta Niżański

Robert Bednarz

 

 

Dnia 24 czerwca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się III Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestera Daśko.

Dnia 24 czerwca 2024 r., podczas obrad III Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Wcześniej, Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.