Podczas XLVIII Ogólnego Zgromadzenia Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które odbyło się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 25 czerwca br. wybrano nowe władze Stowarzyszenia na VII kadencję. Przewodniczącym PSST został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Wybrano również Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika, Członków Zarządu oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie już po raz 27. zorganizował Ogólnopolski Plener Malarski – Krzeszów 2024. Plener rozpoczął się 14 czerwca br., a jego oficjalne zakończenie, połączone z wystawą poplenerową, miało miejsce 21 czerwca. Tegoroczny Plener objęty został honorowym patronatem Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego.

Z przyjemnością informujemy, że Konkurs na logo Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Nisku w dziedzinie energetyki został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu – uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, za zainteresowanie konkursem i inspirujące projekty.

zdjęcie

Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Tematem konkursu rokrocznie jest popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy oraz zaleceń prewencyjnych, stanowiących merytoryczną treść projektu KRUS „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Projekt integruje wszystkie dotychczasowe formy oddziaływania prewencyjnego KRUS, takie jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu”, od dnia 1 lipca 2024 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Utrudnienia w ruchu potrwają do czasu zakończenia inwestycji, tj. do listopada 2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.