zdjecie

Pan Błażej Bieńko, pochodzący z miejscowości Mostki w gminie Jarocin, reprezentował Powiat Niżański podczas parabiathlonu w Prince George w Kanadzie.

Wyjazd na to wydarzenie był możliwy dzięki staraniom Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”, który już od 30 lat poszukuje na Podkarpaciu utalentowanych zawodników niewidomych lub słabowidzących, przygotowując ich poprzez szkolenia i treningi do startów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), podejmowania działalności gospodarczej oraz nabór wniosków na następujące działania:

  • staż
  • prace interwencyjne
  • doposażenie stanowiska pracy
  • bon na zasiedlenie

w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”.

W pierwszej połowie marca 2024 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze niżańskiego Koła Numizmatycznego połączone z jubileuszem 35-lecia jego działalności, co jest znaczącym osiągnięciem, podkreślającym wkład osób go tworzących w ochronę dziedzictwa numizmatycznego. Poza członkami i sympatykami Koła w zebraniu udział wzięli m.in.: Tadeusz Wojcieszyn – Prezes Niżańskiego Koła Numizmatycznego, Mariusz Kowalik – Wiceprezes Koła, Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, Zbigniew Kotuła – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Stanisław Gawryś – Prezes Towarzystwa Ziemi Niżańskiej.

W pierwszej połowie marca 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się piąte spotkanie uczestników cyklu konferencji warsztatowych w zakresie: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM. Tematem przewodnim V konferencji było: „Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu niżańskiego".

zdjecie

W piątek 22 marca 2024 r. podczas Gali wieńczącej kadencję samorządową 2018-2024 przeprowadzonej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Podkarpackiej Nagrody Samorządowej edycja 2024.