Pod koniec czerwca br. w auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyło się seminarium zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z Warszawy. Tematem spotkania był „Zintegrowany System Kwalifikacji – język efektów uczenia się i sposoby zapewnienia jakości procesu uczenia się”. Wydarzenie zgromadziło specjalistów branżowych oraz zespół projektowy biorący udział w opisie kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania w ramach BCU - Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyka – nowo powstającej placówki edukacyjnej w Nisku.

Seminarium było okazją do utrwalenia współpracy między partnerami oraz do dyskusji na temat doskonalenia zawodowego w ramach BCU. Podkreślano znaczenie promocji, jakości, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), wiarygodności oraz certyfikacji. Kluczowym aspektem dyskusji była potrzeba zapewnienia wysokiej jakości kursów oraz procesu walidacji (sprawdzenia czy określone umiejętności, wiedza i kompetencje społeczne zostały osiągnięte i mogą być potwierdzone), co ma bezpośredni wpływ na jakość kształcenia i kompetencji zawodowych przyszłych uczestników szkoleń.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) odgrywa istotną rolę w procesie nauczania, łącząc naukę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. System ten zapewnia przejrzystość i wiarygodność kwalifikacji zdobywanych przez uczestników kursów, co jest ważne dla ich przyszłej kariery zawodowej. Instytucje certyfikujące oraz walidujące odgrywają w tym procesie kluczową rolę, dbając o to, aby uzyskane kwalifikacje były zgodne z wymaganiami rynku pracy.

W kontekście sektora energetyki, omawiano sektorową ramę kwalifikacji, która ma na celu dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Sektor energetyczny, będący jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się, wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Dlatego też, sektorowa rama kwalifikacji dla energetyki ma na celu zapewnienie, że szkolenia będą dostosowane do realnych potrzeb tego sektora, co zwiększy szanse zatrudnienia i rozwój zawodowy uczestników.

W seminarium udział wzięli: prowadzący seminarium Marcin Dziółko z Instytutu Badań Edukacyjnych, Bożena Matuszczak-Królak – koordynator projektu ze strony partnera oraz zespół zadaniowy z PGE Dystrybucja S.A. z poszczególnych oddziałów krajowych: Andrzej Syroka, Marcin Lenart, Paweł Stępień (Oddział Lublin), Dariusz Usidus (Oddział Zamość), Zbigniew Łyżwa (Oddział Skarżysko-Kamienna), Dariusz Hargot, Piotr Salomon, Paweł Suroń oraz Piotr Bogacz (Oddział Rzeszów), Adam Białek (Centrala Spółki Lublin), a także przedstawiciele zespołu projektowego Starostwa Powiatowego w Nisku oraz nauczyciele z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku: Grzegorz Skrzyński i Bartłomiej Winogrodzki.

Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją i zapowiedzią dalszej współpracy między instytucjami na rzecz podnoszenia jakości edukacji i dalszych prac nad opisem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do merytorycznego zakresu działania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka w Nisku.

Dzięki takim inicjatywom, jak to seminarium, możliwe jest skuteczne dostosowywanie systemu edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy, wymiany doświadczeń i uwag przy opisach kwalifikacji oraz wprowadzenia języka branżowego do postępu prac merytorycznych, co przyniesie korzyści zarówno dla przyszłych pracodawców, jak i uczestników szkoleń, a także stanie się kolejnym etapem wsparcia w kierunku działań, zmierzających do otwarcia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku.