Z przyjemnością informujemy, że Konkurs na logo Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Nisku w dziedzinie energetyki został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu – uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, za zainteresowanie konkursem i inspirujące projekty.

Prace konkursowe według regulaminu można było zgłaszać do dnia 16 czerwca br. Każdy uczestnik mógł zgłosić maksymalnie trzy prace. Ocena prac odbywała się na podstawie kryteriów, takich jak pomysłowość, uniwersalność, funkcjonalność oraz walory graficzne, a w szczególności nawiązanie do branży energetycznej, szczególnie elektroenergetyki.

Komisja oceniająca, w skład której weszli przedstawiciele Powiatu Niżańskiego, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Partnerów projektu: Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz PGE Dystrybucja S.A., w dniu 18 czerwca br. wyłoniła zwycięzcę.

Do konkursu przystąpiło 5 uczniów, którzy zgłosili 7 projektów.

Spośród uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku projekty logo przesłali następujący uczniowie: Valeriia Yenina, Kareryna Sironozenko (3 projekty prac), Łucja Momot oraz Kira Berezhnowa. Z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku projekt logo przesłał uczeń Krzysztof Weber.

Po analizie wszystkich prac, Komisja wyłoniła zwycięski projekt logo BCU, którego autorem jest Krzysztof Weber. Jego praca wyróżniała się wyjątkową oryginalnością, jak również najlepiej wpisała się w ideę Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki.

Powiat Niżański ufundował nagrodę dla zwycięzcy, którą wręczył oficjalnie Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Zwycięski projekt stanie się doskonałym zaczątkiem budowania wizerunku nowo powstającej placówki edukacyjnej Powiatu Niżańskiego na arenie ogólnopolskiej.
Logo będzie nie tylko wizualnym elementem identyfikacyjnym Branżowego Centrum Umiejętności, ale także stanie się inspiracją do dalszych działań edukacyjnych i promocyjnych.

W Branżowym Centrum Umiejętności w Nisku uczniowie, studenci i osoby dorosłe będą mogli rozwijać swoje umiejętności i wiedzę w dynamicznie rozwijającej się branży i zdobywać nowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w sektorze energetycznym. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy konkursu Krzysztofowi Weberowi i życzymy wszystkim uczestnikom konkursu dalszych sukcesów oraz wytrwałości w aspiracjach do udziału w kolejnych inicjatywach, olimpiadach i konkursach.