Jak informuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, od dnia 1 lipca br. planowane jest zawieszenie działalności Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala im. PCK w Nisku.

Powodem zawieszenia są planowane prace remontowo-budowlane Oddziałów najstarszej części niżańskiej lecznicy, które mają na celu dostosowanie tej części Szpitala do obowiązujących obecnie przepisów prawa w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej.

W okresie remontu, Pacjentki będą miały możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale z ościennych powiatów, w szczególności przez Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, który posiada II poziom referencyjności.