Szanowni Państwo,

Drodzy Samorządowcy,

Z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego, wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym Starostwa Powiatowego w Nisku, jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, Urzędów Gmin, Radnym, Sołtysom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pracę samorządu terytorialnego, pragnę złożyć w imieniu własnym oraz władz samorządowych, najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, za życzliwość i Wasz codzienny wkład pracy na rzecz naszego Powiatu.

Dzięki dobrej współpracy na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, możemy wspólnie kształtować przyszłość Powiatu Niżańskiego. Wasza aktywność i zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny, wpływa na poprawę jego infrastruktury, edukację, kulturę i wiele innych dziedzin.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, pomyślności oraz siły do podejmowania i realizacji kolejnych zamierzeń i planów. Działajmy razem - aby nasz Powiat Niżański był ukierunkowany na dalszy dynamiczny rozwój.

 Z wyrazami szacunku i uznania

 Starosta Niżański

Robert Bednarz

Nisko, dnia 27 maja 2024 r.