W dniu 13 maja br. w Biurze Karnatech w Stalowej Woli podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich pod nazwą: „Remont zabytkowego budynku spichlerza w zakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego z końca XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko”. Umowę podpisali: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta - Józef Sroka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Bednarz oraz w imieniu beneficjenta dotacji Andrzej Karnat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karnatech Andrzej Karnat.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków prace remontowe i konserwatorskie, jakie obejmą niżański spichlerz to m.in.: roboty budowlane przy fundamentach – wykonanie wykopów, wzmocnienie fundamentów poprzez poszerzenie wraz ze stabilizacją gruntu, oczyszczenie fundamentu, uszczelnienie rys, likwidacja ubytków, wykonanie hydroizolacji pionowej (obustronnie), wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji, wykonanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej, wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, zasypanie wykopów, wykonanie opaski żwirowej oraz prace remontowe i konserwatorskie w budynku spichlerza; naprawa zarysowań murów od strony północnej, naprawa zarysowań ścian – odkucie uszkodzonych spoin, iniekcja rys i spękań, wprowadzenie nierdzewnych prętów i wypełnienie bruzd zaprawą renowacyjną.

Koszt realizacji zadania wynosi 142 065,00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki w kwocie 137 803,05 zł).

 - Cieszymy się, że dzięki kolejnym już środkom, pozyskanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie, które pomogą w utrzymaniu struktury budynku oraz zapewnią jego długowieczność dla przyszłych pokoleń. Podpisanie tej umowy to znaczący wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego. Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym spichlerzu w Nisku – Sopocie przyczynią się do zachowania ważnej części naszej wspólnej historii – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcia: Karnatech Andrzej Karnat