Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył akty powołania nowo powołanym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim. Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym, zajmuje się m.in. inspirowaniem przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję do 2028 r.

Wręczenie aktów powołania nowo wybranym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024-2028 odbyło się w siedzibie Powiatu Niżańskiego. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się osób zasiadających w obecnej kadencji w Radzie oraz dotychczasowego doświadczenia członków w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Starosta Robert Bednarz podczas powołania nowych członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że liczy na owocną współpracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie niżańskim. Przypomniał, że samorząd powiatu niżańskiego podejmuje wiele działań służących poprawie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców.

Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim powołaną na lata 2024-2028 tworzą:

  • Małgorzata Biernacka – Kierownik wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy OPS Nisko,
  • Małgorzata Bolka – Kierownik OPS Jeżowe,
  • Edyta Łoszczyk – Kierownik Usług Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku,
  • Ewa Sobiło – Podinspektor ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
  • Tomasz Szostek – Kierownik WTZ w Rudniku nad Sanem.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, a do jej zadań należy inspirowanie przedsięwzięć, mających na celu integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz realizację ich praw.

W tym samym dniu Starosta Niżański podziękował byłym członkom Powiatowej Społecznej Rady za trud i zaangażowanie w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami życząc odchodzącym dalszych sukcesów zawodowych.