Booktalking, to krótkie zareklamowanie książki oraz dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania ich dla przyjemności. Finał konkursu powiatowego odbył się 24 kwietnia br. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku. W konkursie brało udział 15 uczestników, ze szkół z terenu powiatu niżańskiego, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I –IV oraz klasy V-VIII.  Komisja konkursowa w składzie Iwona Nemeczek – Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Nisku - przewodnicząca, Halina Wiącek – nauczyciel - bibliotekarz w RCEZ w Nisku  oraz Małgorzata Zaręba – nauczyciel - bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej Filii w Nisku, po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyznała nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego i Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Kategoria I: klasy I-IV

I miejsce Marcel Kucharski – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku

II miejsce Antoni Mucha – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku

III miejsce Zuzanna Surowiec – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku

Wyróżnienie otrzymali: Patryk Laba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku, Bartosz Siudy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku oraz Olga Szypura – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku

Kategoria II: klasy V-VIII

I miejsce Tomasz Matejkowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku

II miejsce Alicja Smardz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach

III miejsce Zuzanna Żurawicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku

Wyróżnienie otrzymała: Aleksandra Radomska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku

Organizatorzy oraz Dyrektor Bilbioteki Pedagogicznej w Nisku Iwona Nemeczek podziękowali wszystkim uczestnikom za wspaniałe wystąpienia oraz opiekunom za popularyzację konkursu i czytelnictwa. Organizatorzy podziękowali również władzom powiatowym i miejskim za objęcie patronatem konkursu i ufundowanie nagród. Powiat Niżański na nagrody w konkursie Booktalking przeznaczył kwotę 400 zł.

- Dziękuję za aktywny udział oraz nieocenione zaangażowanie w organizację konkursu Booktalking. Pasja do czytelnictwa, którą propagujecie wśród młodego pokolenia, bez wątpienia zainspiruje młodych ludzi do odkrywania magii książek – podsumował organizację konkursu Starosta Niżański Robert Bednarz.

Informacje i zdjęcia: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Nisku