W piątek 8 marca 2024 roku została podpisana umowa oraz przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu”.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji – Przedsiębiorstwa MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego, Prezes Zarządu Łukasz Molter, w obecności Inspektora Nadzoru Marcina Pawłowskiego oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwigi Malugi.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 4 166 955,07 zł, w tym 80% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja inwestycji potrwa 8 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do listopada 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1087R o długości 1,699 km wraz z przebudową przepustu. Inwestycja polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji istniejącej jezdni poprzez ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego i podbudowy, wykonaniu odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową i drogi dla pieszych o długości 1535 mb, budowie kanału technologicznego, uzupełnieniu zaniżonych poboczy oraz przebudowie przepustu wraz z robotami drogowo-mostowymi.