W dniu 17 listopada 2023 r. odbyła się pierwsza z planowanego cyklu sześciu konferencji warsztatowych w zakresie: „Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie niżańskim”. Tematem przewodnim konferencji było „Tworzenie Beczki zasobów, problemów, wyzwań i potencjałów środowiska lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie niżańskim”.

Pełen cykl warsztatów obejmuje 6 Konferencji, które odbywać się będą jeden raz w każdym miesiącu, od 17 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Terminy kolejnych konferencji będą każdorazowo ustalane z uczestnikami.

I konferencja odbyła się w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, a wzięło w niej udział ponad 120 osób. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz z gmin i powiatu, kręgi biznesu: bankowcy, przedsiębiorcy, instytucje edukacji i rynku pracy, młodzież szkół ponadpodstawowych, liderzy lokalnych społeczności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji zdrowia, kultury i sportu, Urząd Skarbowy i inni partnerzy z terenu powiatu.

Uczestników konferencji powitali organizatorzy: Starosta Niżański Robert Bednarz i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotr Rutyna. Następnie po dokonanej prezentacji uczestników I konferencji warsztatowej, prowadząca konferencję - ekspert partnerstwa lokalnego Pani Jadwiga Olszowska-Urban omówiła zagadnienia dotyczące partnerstwa lokalnego i przedstawiła dobre praktyki z wdrażania partnerstwa na terenie Polski z lat 2002 – 2023.

Kolejnym punktem Konferencji było wystąpienie Starosty Niżańskiego, który przedstawił prezentację i omówił zadania realizowane przez Powiat Niżański. Następnie uczestnicy konferencji rozpoczęli pracę warsztatową w grupach. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem międzysektorowym, każda z grup tworzyła swoją Beczkę Lokalnych Zasobów i Problemów, Wyzwań i Potencjałów Powiatu Niżańskiego. Po godzinie pracy zespołowej przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali wszystkim uczestnikom efekty swojej pracy.

- Celem cyklu organizowanych Konferencji jest integracja międzysektorowa oraz wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców powiatu. Ponadto, dążymy do wypracowania partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno-gospodarczemu powiatu, wyboru najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środków pozabudżetowych z UE – przez firmy, gminy, Powiat, instytucje i organizacje , w partnerstwie w latach 2023 – 2029 – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Już teraz Organizatorzy Konferencji, tj. Powiatowy Urząd Pracy w Nisku oraz Starostwo Powiatowe w Nisku zapraszają na kolejną Konferencję, która odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w auli RCEZ w Nisku.

Osoby, zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu pod nr tel.: (15) 841 23 13 wewn. 19.