Dnia 14 listopada 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się VI Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański Robert Bednarz, kontynuując inicjatywę spotkań z lokalnymi liderami, po raz szósty zorganizował Forum z udziałem m. in. sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu powiatu niżańskiego – wszystko w trosce o sprawy lokalne, wymianę wspólnych doświadczeń, praktyk i inicjatyw podejmowanych w sołectwach całego Powiatu.

Na wstępie działania, przedsięwzięcia i inwestycje ważne z perspektywy rozwoju Powiatu Niżańskiego przedstawił Starosta Niżański Robert Bednarz. 

W związku z tym, że Powiat Niżański jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030, Starosta zaprezentował najważniejsze informacje, propozycje działań i wyzwania rozwojowe na najbliższe lata. 

Bardzo ważnym dokumentem dla społeczności lokalnej jest Lokalna Strategia Rozwoju LGD – założenia i Strategię przedstawił Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski.

Na koniec, Starosta Robert Bednarz, przedstawił informację dotyczącą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu niżańskiego oraz poinformował o dostępności listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Uczestnikom Forum przekazane zostały komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym, w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 na terenie Powiatu Niżańskiego.   

Licznie przybyli na Forum sołtysi i przewodniczący Zarządów osiedli z terenu całego powiatu niżańskiego z zainteresowaniem wysłuchali przedstawianych informacji, a także bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W Forum uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Stanisław Pliszka.

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym

Komunikat (pdf)

 

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 i innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 na terenie Powiatu Niżańskiego

Komunikat (pdf)