W dniu 8 listopada 2023 roku w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Starosta Niżański – Robert Bednarz zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku podinspektor Jarosław Zych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku Jarosław Urbanowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciel Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, Wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu niżańskiego oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC w Starostwie Powiatowym w Nisku Michał Piędel.

Tematem głównym posiedzenia była informacja o stanie przygotowania służb oraz wybranych jednostek organizacyjnych powiatu do akcji zima 2023/2024. W swoich wystąpieniach uczestnicy posiedzenia przedstawili informację m.in. w tematyce: potencjału sprzętowego wykorzystywanego przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną w okresie zimowym, organizacji zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych, usuwania zalegającego śniegu z dachów o dużych powierzchniach, przeprowadzania przeglądów kominowych, a także zadań w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Szczególną uwagę zwrócono na pomoc osobom bezdomnym, samotnym i potrzebującym pomocy, które to zadanie w głównej mierze przypada Policji oraz służbom socjalnym. Działające na terenie powiatu służby drogowe zapewniają o pełnej gotowości do zimowego utrzymania dróg. Zgromadzono niezbędne zapasy środków do posypywania dróg oraz sprzętu do ich odśnieżania.

Podsumowując posiedzenie, Starosta Niżański serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym służbom za odpowiednie i pełne przygotowanie do zbliżającej się zimy w sezonie 2023/2024.