Okres Wszystkich Świętych, to czas zadumy i modlitw za wszystkich zmarłych. Również i w tym roku, wzorem lat ubiegłych, 3 listopada br., reprezentujący władze samorządowe Powiatu Niżańskiego – Starosta Niżański Robert Bednarz i Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, uczcili pamięć nieżyjących już samorządowców, którzy pracowali na rzecz samorządu naszego Powiatu, oraz pamięć zmarłych pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, tj. szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański, zapalając symboliczne znicze i pochylając się w cichej modlitwie nad mogiłami tych, którzy część swojego życia poświęcili pracy na rzecz Powiatu Niżańskiego. Znicze zapalono również w miejscach pamięci narodowej.

- Nasza obecność w okresie Wszystkich Świętych i zapalenie zniczy na grobach osób, które pracowały na rzecz Powiatu Niżańskiego, tj. radnych Rady Powiatu Niżańskiego i pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, to wyraz pamięci o tych, którzy odeszli, to również czas refleksji nad przemijaniem i sensem ludzkiego życia – mówi Starosta Robert Bednarz.

Wśród radnych, których nie ma już wśród nas, wymienić należy m. in.:

  • Walerego Bienieckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego I kadencji,
  • Antoniego Filę – Radnego Rady Powiatu Niżańskiego II kadencji,
  • Kazimierza Kosturka – Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego II kadencji,
  • Janusza Magierę – Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego I kadencji i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego II kadencji,
  • Bolesława Miazgowicza – Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego IV kadencji,
  • Jana Oleksaka – Radnego Rady Powiatu Niżańskiego II kadencji,
  • Jana Połcia – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego V kadencji i Członka Zarządu VI kadencji,
  • Mirosława Sieka – Radnego Rady Powiatu Niżańskiego II, III i IV kadencji, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego II i IV kadencji.
  • Bronisława Sokala – Radnego Rady Powiatu Niżańskiego I kadencji,
  • Wiktora Wójcika – Radnego Rady Powiatu Niżańskiego I kadencji.

Wspominamy również zmarłych pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i Urzędu Rejonowego, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański.