Symboliczne czeki na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i wójtów oraz Burmistrzów przekazali w dniu 10 października 2023 r. Senator Janina Sagatowska i Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.

Powiat Niżański i wszystkie Gminy z terenu naszego Powiatu, które znalazły się na liście podstawowej zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego do dofinansowania ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, edycja ósma, łącznie otrzymają wparcie w wysokości ponad 76,7 mln , z czego do Powiatu trafi 10,9 mln zaś do gmin 65,8 mln zł.

Przyznane środki z listy podstawowej oraz zadania, na które otrzymano dofinasowanie, przedstawiają się następująco:

 • Powiat Niżański – łącznie 10 899 996 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
  • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4 – kwota dofinansowania 1 836 651 zł,
  • Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Półsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa – kwota dofinansowania 9 063 345 zł;
 • Gmina Harasiuki – łącznie 8 901 000 zł, z których zrealizowane zostaną 3 zadania:
  • Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w obrębie ewidencyjnym Gózd w celu połączenia z drogą powiatową NR 1041R - I etap – kwota dofinansowania 401 200,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki – etap I (Łazory, Derylaki) – kwota dofinansowania 6 500 000 zł,
  • Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – kwota dofinansowania 1 999 800 zł;
 • Gmina Jarocin – łącznie 8 458 300 zł, z których zrealizowane zostaną 3 zadania:
  • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Jarocin – kwota dofinansowania 2 755 000 ,
  • Modernizacja boisk sportowych na terenie gminy Jarocin – kwota dofinansowania 1 606 500 zł,
  • Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu Jarocin – kwota dofinansowania 4 096 800 zł;
 • Gmina Jeżowe – łącznie 8 275 000 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
  • Modernizacja Parku Gminnego w msc. Jeżowe – kwota dofinansowania 1 530 000 zł,
  • Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jeżowe poprzez przebudowę dróg gminnych – kwota dofinansowania 6 745 000 zł;
 • Gmina Krzeszów – łącznie 8 900 000 zł, z których zrealizowane zostaną 3 zadania:
  • Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie – kwota dofinansowania 3 700 000 ,
  • Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie – kwota dofinansowania 1 500 000 zł,
  • Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Krzeszów – kwota dofinansowania 3 700 000 zł;
 • Gmina i Miasto Nisko – łącznie 14 250 000 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
  • Zwiększenie dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Nisko, sołectw: Zarzecze, Nowa Wieś, Racławice na terenie gminy i miasta Nisko – kwota dofinansowania 6 650 000 zł,
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta Nisko w sołectwach Nowosielec i Kończyce – kwota dofinansowania 7 600 000 zł;
 • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – łącznie 8 899 920 zł, z których zrealizowane zostaną 2 zadania:
  • Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap II – kwota dofinansowania 399 960 zł,
  • Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury w Rudniku nad Sanem – etap I– kwota dofinansowania 8 499 960 zł;
 • Gmina i Miasto Ulanów, łącznie 8 153 500 zł, z których zrealizowane zostaną 3 zadania:
  • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Ulanów – kwota dofinansowania 4 085 000 ,
  • Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie – kwota dofinansowania 2 853 000 zł,
  • Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Kurzynie – kwota dofinansowania 1 215 500 zł.

Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu własnym, władz samorządowych Powiatu Niżańskiego i mieszkańców Powiatu, pogratulował Wójtom i Burmistrzom otrzymanych wysokich dofinansowań oraz życzył powodzenia podczas ich realizacji. Dzięki otrzymanemu dofinansowanie zrealizowanych zostanie wiele potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców Powiatu zadań.

Słowa podziękowań skierował również do Parlamentarzystów: – Bardzo dziękuję w imieniu własnym, władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, włodarzy naszych Gmin i wszystkich mieszkańców naszego Powiatu, zawsze przyjaznym i pomocnym nam Parlamentarzystom: Pani Senator Janinie Sagatowskiej i Panu Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za dobrą i owocną współpracę, za wsparcie i pomoc, dzięki której zrealizowanych zostanie tak wiele przedsięwzięć. Bardzo dziękuję za tak  ogromne wparcie – mówił Starosta.

Zdjęcia: Tygodnik „Sztafeta” Aleksandra Soból