We wtorek, 10 października 2023 roku, została podpisana umowa oraz przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Konsorcjum Firm: Mieczysław Wilk Wiceprezes Firmy PBI Infrastruktura S. A. Kraśnik.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 935 252,28 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania. Realizacja inwestycji potrwa 45 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 24 listopada 2023 r.

Przedsięwzięcie obejmujące remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości 1,762 km, polegać będzie na remoncie konstrukcji istniejącej nawierzchni, odprowadzeniu wód opadowych z korpusu drogowego, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont chodnika o długości 84 m oraz remont poręczy ochronnych.