Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Niżańskiego!

Rozpoczynający się nowy rok kalendarzowy jest czasem opracowania nowych działań i nowych zadań do realizacji w rozpoczynającym się nowym roku budżetowym. Jest to również czas podsumowań tego, co udało się nam zrealizować w minionym roku.

Zakończył się rok 2023, warto więc podsumować to, co wydarzyło się w tym czasie w Powiecie Niżańskim, jakie zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne i inne, do realizacji których zostaliśmy powołani.

Miniony rok był kolejnym dynamicznym rokiem, który dobrze zapisał się w historii Powiatu Niżańskiego. To był naprawdę dobry rok dla naszego Powiatu, patrząc pod kątem ogólnych nakładów na inwestycje, we wszystkich obszarach zadań Powiatu, które staramy się prowadzić, mając przede wszystkim na uwadze dobro i komfort życia naszych mieszkańców. Zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, które będą służyć przez długie lata, nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom Mieszkańców naszego Powiatu. Łącznie wydatkowaliśmy na ten cel kwotę ponad 87,5 mln zł, w tym realizując inwestycje drogowe na kwotę blisko 62 mln zł. W wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiliśmy infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zmianie na lepsze uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat – gdzie w infrastrukturę oświatową zainwestowaliśmy blisko 14,5 mln zł.

Mijający rok to również czas wielu inicjatyw, w którym nie tylko kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej zadania, ale rozpoczynaliśmy nowe inwestycje i projekty, ważne dla naszego Powiatu i jego Mieszkańców. Cieszy nas to, co udało nam się zrealizować. Realizując zadania rozpoczęte w 2023 roku i mając na uwadze zgłaszane wnioski przez radnych, samorządowców i mieszkańców, w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2024 rok zaplanowaliśmy wydatki majątkowe na rekordowym poziomie ponad 118 mln zł. Tą listę zadań zaplanowanych do realizacji nadal będziemy uzupełniać, jeśli pojawiają się jakiekolwiek możliwości ich finansowania.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nieocenionym wsparciem dla Powiatu Niżańskiego, przy realizacji różnych zadań inwestycyjnych, jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, zarówno europejskich, jak i rządowych. Starosta i Zarząd działają bardzo intensywnie. Skutecznie wnioskujemy i otrzymujemy środki, które pozwalają na realizację wielu projektów, bez zaciągania kredytów i utrzymania dobrego poziomu finansowego Powiatu.

W roku 2023, wzorem lat ubiegłych, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Chcąc podnosić jakość usług medycznych Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, wsparliśmy go kwotą prawie 10 mln zł. Kwota ta obejmowała m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, rozbudowę i przebudowę Szpitala oraz pokrycie straty z 2022 roku w kwocie 2,6 mln zł.

Aby wszystkie zadania zostały zrealizowane, z dużym zaangażowaniem pracował Zarząd i Rada Powiatu Niżańskiego. W ubiegłym roku, odbyło się 47 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których podjęto 252 uchwały. Starosta Niżański wydał 60 Zarządzeń. Rada Powiatu Niżańskiego na 14 Sesjach podjęła 109 uchwał.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, bardzo dobrze układała się współpraca Powiatu Niżańskiego z samorządami Gmin, o czym świadczy szereg wspólnie podjętych działań inwestycyjnych, za co składam szczególne podziękowania wszystkim Wójtom, Burmistrzom i samorządom z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podsumowując, z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działania podejmowane w 2023 roku przez władze Powiatu Niżańskiego, znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia całej naszej niżańskiej społeczności oraz dokładamy wszelkich starań, aby spełniały przedstawiane przez Mieszkańców oczekiwania.

Rok, który się zakończył, to nie tylko czas podsumowań. To również odpowiedni czas, aby złożyć podziękowania i życzenia. Jak zawsze, tak i teraz, dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży, Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za codzienną, często trudną, ale jakże ważną i owocną pracę. Dziękuję wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych. Bez Waszej pracy, zaangażowania i oddania, nie udałoby się zrealizować zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozpoczął się nowy 2024 rok. Mam nadzieję, że uda nam się pomyślnie zrealizować zaplanowane zadania, a zaplanowaliśmy tych zadań wiele, na ponad 118 mln zł. Dzięki nim nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Podkarpacia, ale również kraju.

W roku 2023, podobnie jak i w dwóch poprzednich latach, nie wydajemy Biuletynu Samorządowego Powiatu Niżańskiego podsumowującego rok – wybraliśmy, jako formę podsumowania naszych działań, bardziej ekonomiczną i dostępną, w postaci serii tematycznych artykułów. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie wydarzeń minionych 12 miesięcy, zawierające ważne informacje podsumowujące, w tym również statystyczne, które pokazują, jak realizowaliśmy wyznaczone nam zadania.

W publikowanych kolejno artykułach omówimy realizację zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego. Zapraszam Państwa do ich lektury.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz