grafika

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia rozpoczęła rekrutację do 13 edycji stypendiów akademickich programu "PIERWSZY ROK" (otwarta 1 lipca 2024 r. i potrwa do 10 września 2024 r. do godz. 12:00). Fundacja przyzna 400 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN.  Stypendium wynosi 6.000 zł i jest wypłacane co miesiąc w 10 ratach. Rata w październiku wynosi 900 zł, w listopadzie i w grudniu wynosi 800 zł, a raty od stycznia do lipca wynoszą po 500 zł.   

Wniosek może złożyć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. Ukończyła dzienną szkołę średnią (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2023 roku lub 2024 roku.
2. W roku akademickim 2024/2025 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Baza uczelni akademickich znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie Radon.
3. Jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy.
4. Średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2023 roku kwoty 1.700 PLN netto.
5. Posiada obywatelstwo polskie.
6. Jest wyłącznym posiadaczem rachunku bankowego bez przypisanych pełnomocników.
7. Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://granty.pl/524271/

https://www.fejj.pl/News/Details/65